Het Grensinformatiepunt (GIP) is bestemd voor iedere burger in West Brabant die (persoonlijke) vragen heeft over grensoverschrijdend werken, wonen, studeren of ondernemen en deze wilt stellen aan een 1ste lijn adviseur. Op de website www.grensinfo.nl kan de burger zijn/haar persoonlijke situatie invoeren en verkrijgt men alle benodigde info digitaal.

Vragen aan de hand van de digitale info kan men stellen aan de 1ste lijn adviseur.
Aan de grenszijden van Nederland – België en Nederland – Duitsland bestaan meerdere Grensinformatiepunten.
Het Grensinformatiepunt in West – Brabant gaat onderdeel worden van dit netwerk.
Bij het GIP kan men terecht met 1ste lijn vragen over sociale zekerheid.

Voor overige vragen over werk zoeken in België, belasting en arbeidsrecht kan de 1ste lijn adviseur de VDAB, Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) en de Belastingdienst, Team GWO inschakelen.

Het oprichten van dit GIP is onderdeel van een Interreg project en gaat in samenwerking met de Werkgeversservicepunten in West Brabant over grensoverschrijdend matchen van vraag en aanbod. Waar aan de ene kant van de grens een tekort van een bepaalde categorie werknemers kan zijn, kan aan de andere kant een overaanbod zijn. Door samen te werken met partners, wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit efficiënter georganiseerd. Het hele project wordt in samenwerking met partners uitgevoerd. De SVB/BBZ is procesverantwoordelijk. Daarnaast zijn er aan beide kanten van de grens partners.

Meer weten? Ga verder naar de website.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Grensinformatiepunt in Bergen op Zoom. Telnr. 0164 – 277727 / gipbrabantsewal@bergenopzoom.nl

Kijk in de agenda voor informerende workshops over ‘werken over de grens’, u bent van harte welkom om deel te nemen!