Het Grensinformatiepunt (GIP) is bestemd voor iedere burger in West Brabant die informatie nodig heeft over grensoverschrijdend werken, wonen, studeren of ondernemen.

Aan de grenszijden van Nederland – België en Nederland – Duitsland bestaan meerdere Grensinformatiepunten. Het Grensinformatiepunt in West – Brabant is onderdeel van dit netwerk en werkt op afspraak vanuit de Brabantse Wal gemeentes, ook middels inloopspreekuren en workshops.

Op www.grensinfo.nl kan de burger zijn/haar persoonlijke situatie invoeren en verkrijgt men alle benodigde info digitaal.
Vragen aan de hand van de digitale info kan men stellen aan de 1ste lijn GIP adviseur.

Waar aan de ene kant van de grens een tekort van een bepaalde categorie werknemers kan zijn, kan aan de andere kant een overaanbod zijn.

Het GIP heeft een samenwerking met de Werkgeversservicepunten in West Brabant en de Werkwinkels van de VDAB in Vlaanderen ver grensoverschrijdend matchen van vraag en aanbod.
Door samen te werken met partners, wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit efficiënter georganiseerd.

Voor overige vragen over werk zoeken in België, belasting en arbeidsrecht kan de 1ste lijn GIP adviseur EURES (UWV en VDAB), Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) en de Belastingdienst -Team GWO inschakelen of u daarnaar doorverwijzen!

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Grensinformatiepunt in Bergen op Zoom. Telnr. 0164 – 277727 / gipbrabantsewal@bergenopzoom.nl