Vakmasters is een zelfstandige uitzendorganisatie, gespecialiseerd in de bouwbranche.

Eén van de belangrijkste factoren van het succes van een bedrijf zijn de medewerkers, het “mensenlijk kapitaal”.  Aandacht voor motivatie, benutten van kwaliteit en creëren van mogelijkheden tot zelfontplooiing zijn binnen elke onderneming van cruciaal belang. Vakmasters laat deze zaken als een rode draad meelopen in de match van geschikte medewerkers voor haar klanten.

De samenwerking met de opleidingsorganisaties betekent dat Vakmasters een inhouse constructie heeft, waarmee de afstemming op het gebied van opleiden en ontwikkeling van haar personeel en de instroom is gegarandeerd.

Een praktische instelling, een kwalitatief hoog dienstverleningsproduct met een flexibel karakter, dat is waar Vakmasters voor staat.

Meer weten? Ga verder naar de website.